تخیل کلید باز کردن امکانات بی پایان
تخیل کلید باز کردن امکانات بی پایان

شاید همین چند دقیقه فیلم حال خوب خیال های دنیای کودکی را در وجود شما بیدار کرده باشد. تخیل نیازی به آموزش ندارد! همگی  از کودکی آن را خوب بلدیم. مینیا عروسک ماجراجویی از شهر خیالی عروسک ها یعنی شارمینیا است که با استفاده ازقصه بازیکودکان را به ماجراجویی، کشف و خلاقیت دعوت میکند. در این مقاله به این موضوع می پردازیم که قصه  چیست و چه اهدافی را دنبال می کند.

قصه

با گذشت زمان و تغییر بسیاری از مفاهیم، راز ماندگاری قصه ها چیست؟ قصه ها با روح بشر سازگار هستند. کودکان از سه تا چهار سالگی قصه و روایت را وارد بازی خود می کنند. به تدریج به شخصیتهای داستانها علاقه نشان می دهند و روایتهایی پیچیده تری را در ذهن خود پرورش می دهند. قصه ها راه روشنی برای انتقال ارزشها و مفاهیم زندگی به کودکان هستند. با در نظر گرفتن دقیق علایق، احساسات و مرحله رشدی کودکان می توان قصه هایی را تعریف کرد که با کودکان ارتباط برقرار کرده و پیام های معنی داری را به آنها منتقل کند.

قصه می تواند راهی برای ارتباط با دنیای درونی کودکان باشد. یک قصه خوب به سن و پیش زمینه فرهنگی کودکان توجه می کند، شخصیت هایی دارد که کودکان می توانند با آنها همدردی کنند و با احساساتشان ارتباط برقرار کنند. این شخصیت ها می توانند تخیل و احساسات کودکان را به خود جلب کنند. یک داستان جذاب و پر انرژی با عناصر ماجراجویی و راز آلود کنجکاوری کودکان را بر می انگیزد و بیشترین شوق و انگیزه را برای یادگیری در کودک ایجاد کند.

عناصر تصویری مانند نمایش ها، تصاویر وداستان را تکمیل می کنند و تجربه روایت را  تقویت می کنند. داستانهای تعاملی که از طریق رسانه ها ارائه می شوند به کودکان اجازه می دهند انتخاب کنند و فعالانه در پیشبرد داستان مشارکت کنند. با استفاده هوشمندانه و مسئولانه از رسانه، باید مراقب بود تا کودکان غرق در انواع تصاویر و رنگها نشوند و  فعالانه و با اشتیاق و سرزندگی قدم به دنیای خیال بگذارند، تخیل کنند، داستان بسازند و خلاقانه دست به کار شوند و در دنیای واقعی، افکار و ایده های خود را عملی کنند.

قصه ها و نمایش های عروسکی ارتباط نزدیکی با کودک برقرار می کنند و او را به دنیایی خیالی دعوت می کنند. تخیل کلید باز کردن امکانات بی پایان است. کودکان از قصه های خیالی الهام می گیرند که داستان بسازند، دنیایی متفاوت و پر از رنگ را به تصویر بکشند و شخصیتهای عروسکی دلخواه خود را بسازند. تخیل به کودکان می دهد در جایی فراتر از زمان حال حضور پیدا کنند. بیان بی پرده احساسات و افکار، آزمودن مفاهیم تازه، حل مسئله، یافتن عزت نفس  و توانایی خلاقیت از جمله فواید پرورش تخیل است. کودکان خلاق می توانند ایده، رویا و تخیل خود را به واقعیت تبدیل کنند.

به امید داشتن کودکانی با ذهن، قلب و دست توانا