cloud
شهر به شهر با مینیا

توی هر شهر عروسک هایی زندگی میکنن با لباس و لهجه و شغل و مهارت های مختلف. از فندوق خان بندری ماهیگیر تا کاکو شیرازی سفالگر. مینیا این بار سوار بر قالیچه پرنده شهر به شهر توی ایران پرواز می کنه و توی هر شهر با یکی از این عروسک ها دیدار می کنه و در کنار کلی اتفاق جالب با شهرهای مختلف ایران آشنا میشه. مینیا دوست داره از هر کدوم از شهرهای ایران یه مهارتی را یاد بگیره به همین خاطر بعد از سفر میره پیش خاله و خاله با کمک جعبه هیجان انگیزش چیزهایی عجیبی را در میاره و اینجوری مینیا یه عالمه چیز جالب یاد میگیره.
آشنایی با سرزمین بزرگمان ایران، شناخت قومیت های مختلف و آشنایی کلی با میراث فرهنگی مون و درست کردن کاردستی های جالب با الهام از هر شهر دستاوردهای این دوره برای کودکان همسفر با مینیاست. این بار شما هم می توانید همسفر مینیا شوید.

 

شهر به شهر با مینیا

گروه سنی:
این برنامه ویژه کودکان ۳ تا ۶ است.