cloud
شهر دوستداشتنی من

تاحالا به شهر فکر کرده اید، اینکه چطور به وجود آمده و الان چه چیزهایی را در دل خود دارد؟ هر شهری تشکیل می شود از یک عالمه چیز که ما با یکپارچه دیدن آن ها بی تفاوت از کنارشان می‌گذریم، از آدم ها و اتفاقات مختلفی که در شهر رخ می‌دهد تا بسترها یا اشیایی که به هر شهر هویت می‌دهند. تا حالا به این فکر کرده اید که چه چیز در شهر بیش از همه توجه شما را به خود جلب می‌کند؟ رابطه آدم ها با یکدیگر، حرکت ماشین‌ها در اتوبان ها، آسمان پر دود زمستانی شهر، درخت‌های بلند و سبز پارک‌ها، پرنده‌هایی که هر روز صبح صدایشان تمام شهر را برمی‌دارد یا حتی حرکت تند گربه‌ها از خیابان؟ درباره کودک خود چه فکر می‌کنید؟ به نظر شما او چگونه شهری را دوست دارد و چه چیزی در شهر او را به هیجان می‌آورد؟

در شهر دوستداشتنی من از دل بازی ها، داستان ها و گفتگو ها پروژه‌هایی از دل شهر در می‌آوریم و ۴ هفته در کنار کودکان همراه خلق شهردوستداشتنی شان هستیم، شهری که خود کودکان دوست دارند، شهری زیباتر، شادتر و کودکانه‌تر.

 

گروه سنی:
این برنامه ویژه کودکان ۴ تا ۶ است.