cloud
باغچه من

اتفاقی نیست که بچه ها عاشق سرسبزی هستند! نگاههای معصومانه و دستهای پاک بچه ها با طبیعات انس خاصی دارد. کشت و کار و رسیدگی به گیاهان فرصت فوق العاده ای برای اکتشاف و کسب تجربه های تازه است.

در اوج کرونا و قرنطینه هم که باشیم، هر وقت از پنجره به بیرون نگاه کنیم حتماً می توانیم گیاهان مختلفی را ببینیم. دوره «باغچه من» فرصت لمس گیاهان از نزدیک را برای کودکان فراهم می کند. در این دوره قرار است بچه ها دانه های مختلف را بکارند (سنگریزه چه فرقی با لوبیا دارد؟!)، با گلها و برگ ها کارهای گوناگونی انجام دهند و با این دوستان سرسبز و شاداب که دائم در حال رشد وتغییر هستند آشنا بشوند.

اکتشاف در دنیای سبز گیاهان، دوستی با طبیعت، بررسی ودیدن دقیق پدیده ها، دست ورزی  و پرورش اعتماد به نفس از دستاوردهای این دوره است.

گروه سنی:
این برنامه ویژه کودکان ۴ تا ۶ است.