درباره ما
معرفی مجموعه مینیا
اوایل که مینیا شکل گرفت حدود خرداد ماه ۱۳۹۹ مینیا فقط مهد مجازی «شادمانا» بود، ولی کم کم مینیا با نگاه دقیق تر فرصت های تازه ای را کشف کرد و رفت تا بزرگ و بزرگ تر بشود. بعد از آن برنامه های متنوع تری به مینیا اضافه شد، مربیان بیشتری به جمع مربیان مینیا پیوستند و کودکان بیشتری عضو خانواده مینیا شدند. هر روز تیم مینیا همدلانه با شوق و توان بیشتر برای رسیدن به هدف های خودش گام برداشت. هدفی بزرگ و ارزشمند: «پرورش کودکانی با ذهن، قلب و دست توانا».
تیم داخلی مینیا
مینیا
نفر اول شهر عروسک‌ها
راحله هاشمی
پژوهشگر حوزه کودک
فرزانه طاهونی
مدیر مجموعه
زهرا بهرامی
تسهیلگر والدین و مربیان
خاله ساجده و وروجک
پشتیبان مربیان مینیا
زهرا محمد زاده
پشتیبان مربیان مینیا
خاله الهه
پشتیبان مربیان مینیا
خاله بهار و وروجک
پشتیبان مربیان مینیا
خاله ثنا و پشمک
پشتیبان مربیان مینیا
خاله ریحانه و رنگارنگ
پشتیبان مربیان مینیا
خاله سوسن و فندق
پشتیبان مربیان مینیا
خاله فاطمه و خال خالی
پشتیبان مربیان مینیا
خاله فرزانه و جوری
پشتیبان مربیان مینیا
خاله نشاط و شبدر
پشتیبان مربیان مینیا
خاله هانیه و فرفرون
پشتیبان مربیان مینیا
مائده کاظمی
داستان‌نویس شهر عروسک‌ها