تماس با ما
با ما در ارتباط باشید!
تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز نوآوری مانا، مینیا
آیکون تلفن
شماره تماس
۰۹۱۰۲۴۵۳۲۰۲
آیکون ایمیل
آدرس ایمیل
miniaaland@gmail.com